Paardenpension, paarden-revalidatie en paarden-opvangcentrum Brabant Zuid-Oost Paardenpension, paarden-revalidatie en paarden-opvangcentrum Brabant Zuid-Oost
Kingstables/ROCK Helsestraat 7, 5674 BA Nuenen
T. +31 (0)6 532 170 54    

Informatie

Prijslijst Kingstables


1. Pensionprijs: € 500 p/mnd.
Dit is inclusief gebruik van de volgende faciliteiten:
 
 • Indoor rijbaan 20x40m (eb-en-vloed bodem)
   
 • Outdoor rijbaan 20x40m (gedraineerd en verlicht)
   
 • Outdoor rijbaan 20x60m (Agterberg-bodem en verlicht)
   
 • Trainingsmolen
   
 • Longeercirkel
   
 • Springtuin en springmaterialen
   
 • Wasplaats (indoor, warm water met muntautomaat)
   
 • Solarium (met muntautomaat)
   
 • 2 Zadelkasten
   
 • 2 Dekenrekken
   
En inclusief: 
 
 • 1 x per week aquatrainen
   
 • € 30 extra per maand, per keer
   
 • 3 x per dag krachtvoer
   
 • Stro of zaagsel in de stallen
   
 • 3 x per week uitmesten van de stal
   
 • Iedere dag schoon stro
   
 • Weidegang in de zomerperiode (maandag t/m vrijdag, ongeveer 4 uur per dag)
   
 • 1x per dag voordroog (of hooi, zie punt 3) in de zomerperiode ('s avonds)
   
 • Paddock in de winterperiode (maandag t/m vrijdag, ongeveer 2 uur per dag)
   
 • 2 x per dag voordroog (of hooi, zie punt 3) in de winterperiode ('s ochtends en 's avonds)
   
 • Eigen gebruik van weiland (zomerperiode) en/of paddock (zomer- en winterperiode) in de weekenden


   


2. Plaatsing trailer (indien er plaats is), koets, e.d.: € 12,- extra p/mnd


3. Hooi i.p.v. voordroog: € 25,- extra p/mnd
Stalreglement

 • De eigenaar is verplicht zijn/haar paard/pony 2 x per jaar te laten inenten tegen influenza/rhino en 1x in de 2 jaar tegen tetanus. Verder is de eigenaar verplicht om zijn/haar paard/pony minimaal 5 x per jaar volgens een vooraf opgesteld schema door ons te laten ontwormen.
 • Kinderen onder de 18 jaar dienen bij ons verplicht een cap te dragen. Aan alle overige ruiters adviseren wij dringend dit ook te doen.
 • Na gebruik van de poetsplaats/wasplaats, dient deze schoon achtergelaten te worden voor de volgende gebruiker.
 • De indoor en/of outdoor rijbaan dient na gebruik mestvrij gemaakt te worden.
 • Vóór het rijden de hoeven schoonkrabben in de stal en na het rijden de hoeven even uitkrabben of een rondje stappen voor de ingang van de rijbaan, daarna schoonvegen.
 • Het is niet toegestaan om te roken of vuur te gebruiken in of rondom de stallen.
 • Koffie, thee, chocolademelk en soep zijn verkrijgbaar in de kantine (zelfbediening; gebruikte kopjes/glazen graag achter de bar zetten en plastic bekertjes/blikjes weggooien).
 • Honden zijn op het terrein niet toegestaan.
 • Parkeren op het terrein voor de stal.
 • Ouders of begeleiders dienen zelf toezicht op kinderen te houden.
 • Het is niet toegestaan om paard/pony los in de indoor of outdoor rijbaan of longeercirkel te zetten. Hiervoor kunnen te allen tijde de paddocks worden gebruikt.
 • Het is niet toegestaan om te longeren in de indoor of outdoor rijbanen. Hiervoor kan de longeercirkel worden gebruikt. Indien deze bezet of om een andere reden niet bruikbaar is, kan er worden uitgeweken naar één van de paddocks.
 • De deur van de zadelkamer dient altijd gesloten te worden bij het verlaten van de zadelkamer.
 • Het is niet toegestaan om zelf te boren en te schroeven in de kasten, laat het ons weten en in overleg wordt de kast aangepast.
 • In geval van diefstal waarschuwen wij de politie.
 • Incorrect gedrag jegens mens of dier wordt niet getolereerd!

 

Tot slot:

Er zijn redenen om een aantal zaken als "niet toegestaan" te handhaven. Veiligheid voor mens en dier en ieders eigendommen is reden nummer 1.